Kontaktinformasjon

Granzow AS
Industriveien 40,
1337 Sandvika
SANDVIKA
Tel: +47 67 13 69 80

Service/Vakttelefon: +47 913 10 200
Org.nr.: NO 927 630 192 MVA

Service:
service@granzow.no

Salg/ bestillinger:
sales@granzow.no

Faktura sendes til:
invoice@granzow.no

Administrasjon

Salgsavdeling

Innesalg deler og ettermarked

Service og ettermarked

service@granzow.no

Service/Vakttelefon

+47 913 10 200

Bjarne Henrik Tovang

SERVICESJEF / SERVICE MANAGER

+ 47 947 93 904
E-post

Jan Erik Fredriksen

SERVICETEKNIKER

+47 913 24 411
E-post

Pål Sørensen

SERVICETEKNIKER

+47 951 24 535
E-post