KAMPANJE ENERGIBESPARING

ØNSKER DIN BEDRIFT Å SPARE PENGER PÅ ENERGIFORBRUK?

ER DU USIKKER PÅ OM KOMPRESSOR ANLEGGET DERES ER RIKTIG DIMENSJONER?

Scadar måling vil vise om kompressor anlegget deres er i rett størrelses orden i forhold til hva behovet av trykkluft er. Full rapport med resultater på luftforbruk, strømforbruk vil denne målingen bidra til å kartlegge potensielle økonomiske forbedringer, effektivisering og sikrere drift på ditt trykklufts anlegg.                    

Kontakt oss for å avtale måling av ditt anlegg  sales@granzow.no

Sikkerhet er en viktig faktor!

Trykktanken i trykkluftanlegget er ofte noe man ikke tenker på i forhold til sikkerhet. En trykktank kan eksplodere og det er derfor viktig at den blir kontrollert etter de forskrifter som gjelder.

Opptil 200L : Utvendig kontroll hvert 2år , innvendig kontroll hvert 4år.

200-1000L: Utvendig kontroll hvert år , innvendig kontroll  hvert 2 år

Over 1000L: Utvendig kontroll hvert år , innvendig kontroll hvert 2 år.

Trykkprøving hvert 8 år.

Forskrifter om trykkluftanlegg punkt 5.

KAMPANJE MED 15% PÅ TRYKKTESTING

BOGE Galvanisert trykktank 500L 11bar

SØRG FOR AT MILJØET BLIR I VARTATT

Olje og vannutskiller er et krav om man ikke har olje/vannutskiller i sluk.

Denne enheten sørger for at oljen blir skilt ut av drenerings kondesatet  ved å bli filtrert bort og det resterende vannet kan ledes ut i sluk uten noe tegn til forurensinger!

KAMPANJE –25% PÅ OLJE OG VANNUTSKILLERE

https://www.granzow.no/produktkategori/kondensatbehandling/

Kampanjens varighet er fra November til Januar 2023