Om Granzow

Historie

Granzow har stolte tradisjoner i over 80 år tilbake. Det startet i 1935 da Ernst Granzow etablert København Compressed Air Society (KTS) og året etter ble det utarbeidet en kontrakt forhandlet frem av Broomwade.
Granzow AS ble etablert som Søsterselskap i Norge i 1975 som en komplett leverandør av trykkluft innen segmenter som Industri, Offshore og Marine. Total løsninger fra idè til oppstart. Ettermarked, service og deler. Revisjon og kontroll av anlegg. HMS og ENØK

Visjon

Granzow AS visjon er å være en ledende leverandør innenfor trykkluft og nitrogenproduksjon.
Være kjent for vår høye kompetanse, kvalitet og innovative løsninger som sikrer våre kunder høy driftssikkerhet og god økonomi.

Organisasjon

Våre kontorer, lager og serviceverksted ligger i Sandvika med de sentrale funksjonene salg, service og administrasjon.