Kvalitetspolitikk

Med godt kvalifisert- og ansvarsbevisst personell skal vi i Granzow AS levere produkter og tjenester av rett kvalitet, til rett tid og på riktig måte.

Dette gjøres mulig ved å følge et vel definert ledelsessystem, hvor fortløpende utvikling av våre medarbeidere inngår og våre leverandører får klare tilbakemeldinger på våre krav.

Med lydhørhet for kundens behov samt fokus på å følge lov og forskrifter skal vi stadig forbedre vårt ledelsessystem, våre produkter og tjenester.
Rett kvalitet i alle ledd er viktig forutsetning for lønnsomhet og hvorfor velge oss som samarbeidspartner.