Filterpatroner

P-filter system/TRIPLEX system

BAUER P-filtersystemer (P står for det tyske ordet Patrone) For å fjerne alle farlige stoffer, slik at du kan puste inn ren luft.

Avhengig av den valgte patronen, er BAUER P-filtersystemet i stand til å absorbere gjenværende fuktighet, oljedamp, spor av hydrokarbongasser og karbonmonoksid. Med BAUER P-filtersystemer oppfylles kravene i DIN EN 12021 for pusteluft, de overgår faktisk kravene.
Komprimert luft mates ut av kompressorblokken og inn i slutt separatoren, hvor kondensatet (en blanding av olje- og vanndråper) er mekanisk separert og på en trygg måte gjennom kondensat drenerings-ventilen.

Den rensede luften strømmer deretter gjennom P-filtersystemet, som absorberer gjenværende vann i form av damp, samtidig som farlig innhold fjernes fra pustluften.

Institut für Energie- und Umwelttechnik e.V. (IUTA)
IUTA er et sertifiseringsorgan som sertifiserer at filteret er i henhold til kravene for total oljemengde i.h.h.t ISO 8573-1:2010 class 2, og DIN EN12021:2014. Se sertifikater på denne siden 

Kontakt oss for mer informasjon

Du kan alltid nå oss på 67 13 69 80 og sales@granzow.no