Flowmåler

Med en flowmåler installert, kan du kontinuerlig overvåke trender i luftforbruk og tidlig påvisning av lekkasjer.

En flowmåler som kontinuerlig måler forbruk kan være svært nyttig i beregning av trykkluftforbruk for ulike prosesser i bedriften. Du får også direkte kontroll over ugunstige lekkasjer i trykkluftsystemet.

Kontakt oss for mer informasjon

Du kan alltid nå oss på 67 13 69 80 og sales@granzow.no

Last ned dokumenter