LEKKASJESØKING

Ved hjelp av våre lekkasjedetektorer kan selv de minste lekkasjer i trykkluftledninger, gass, damp, vakuumsystemer eller kjølesystemer oppdages selv på flere meters avstand.

Dette er en effektiv måte og få hjelp til å redusere konstnader på. Lekkasjer i et trykkluftanlegg vi alltid være til stede, i mange tilfeller er det lekkasjer man ikke klarer å høre selv som kan bidra til at kompressoren går unødvendig mye som gjør anlegget uøkonomisk.

Ved en lekkasjesøking vil man kunne få fram via en raport hvor store kostnadere på lekkasjene er og man vi se hvor mye besparelser man kan få ved å tette de som kan tettes.

Kontakt oss for mer informasjon

Du kan alltid nå oss på 67 13 69 80 og sales@granzow.no
Lekkasjesøking