Luftbeholdere/Trykktank

En korrekt dimensjonert luftbeholder er en forutsetning for en bra kontroll på kompressorens kapasitet. 

Man kan tro at luftbeholderen ikke er så mye og bruke tid på ved dimensjonering av etn trykkluftanlegg, men sannheten er at det totale volumet i trykkluftsystemet er et parameter som påverkar driftsøkonomien i aller høyeste grad. Ved rett dimensjonering av luftbeholderen minsker slitasjen på kompressoren og minimerer dessuten energiforbruket.

Trykkluftbeholder – funksjoner og fordeler:

  • Senker temperaturen og vannet kondenserer ut
  • Separerer kondensat fra trykkluften, som samler seg i bunnen og kan tømmes automatisk
  • Spar energi da kompressoren ikke trenger å startes opp når et lite uttak skal gjøres, på denne måten reduseres antall lasting/lossing av kompressoren, noe som gir mindre energiforbruk og mindre slitasje på kompressor.
  • Levetiden til filtre og tørkere forlenges ved hjelp av riktig dimensjonert trykkluftbeholder, som gir mindre trykkforskjeller, lavere temperatur og mindre mengde kondensat til tørking/filtrering.

Granzow forsyner deg med galvaniserte trykkluftbeholdere i størrelsene 50 l. til 10.000 l., med et maksimalt trykk på 11, 16 eller 36 bar. Trykkluftbeholderne er tilgjengelige i horisontal og vertikal versjon. Trykkluftbeholdere finnes også i andre utførelser som rustfritt stål, høyere trykk eller spesialdimensjoner. Alle Granzow trykklufttanker leveres med tilpassede festesett for enkel installasjon.

Kontakt oss for mer informasjon

Du kan alltid nå oss på 67 13 69 80 og sales@granzow.no