MARINER-OX

MARINER 320-OX

Kompressor i åpen utførelse. Tilrettelagt for fylling av Nitrox.

  • Oljepumpe for trykksmøring
  • Micronic inntaks filter: 10 micro,m 
  • Mellomkjølere, luftkjølt, i rustfritt stål 
  • Etterkjølere, luftkjølt. Temperaturen i uttakluften er ca. 10-15 °C over kjøleluft temperatur 
  • Mellom-separator etter hvert steg (unntatt 1.steg) 
  • Plomberte sikkerhetsventiler etter hvert steg.
  • TÜV godkjent sikkerhetsventil på slutt-trykk.
  • Trykkholderventil og enveisventil etter slutt steg.

Modellen kan leveres som en ren Nitrox kompressor, eller kan leveres med B-Blending system.

Det maksimalt tillatte drifts-trykket (innstilling av sikkerhetsventil) for MARINER-OX er 225 bar.

Se link til datablad på denne siden.

Kontakt oss for mer informasjon

Du kan alltid nå oss på 67 13 69 80 og sales@granzow.no

Last ned dokumenter