(MINI)-VERTICUS-OX

MINI-VERTICUS-OX
Kompressor i åpen eller lukket utførelse. Tilrettelagt for fylling av Nitrox.

■ Oljepumpe for trykksmøring
■ Micronic inntaks filter: 10 micro,m
■ Mellomkjølere, luftkjølt, i rustfritt stål 
■ Etterkjølere, luftkjølt. Temperaturen i uttakluften er ca. 10-15 °C over kjøleluft temperatur 
■ Mellom-separator etter hvert steg (unntatt 1.steg)
■ Plomberte sikkerhetsventiler etter hvert steg.
■ TÜV godkjent sikkerhetsventil på slutt-trykk.
■ Trykkholderventil og enveisventil etter slutt steg.

Det maksimalt tillatte drifts-trykket (innstilling av sikkerhetsventil) for (MINI-) VERTICUS-OX er 225 bar.
Modellen kan leveres leveres med B-Blending system. se her

Se datablader øverst på siden

Kontakt oss for mer informasjon

Du kan alltid nå oss på 67 13 69 80 og sales@granzow.no