Olje/vannseparatorer Sepremium

Olje/Vannseparator

I alle kompressorinstallasjoner for luft som er oljesmurt må kondensatet renses innen det slippes i avløpet. SEPREMIUM-serien av olje / vann separatorer separerer olje fra kondensat, generert av trykkluftsystemer.

SEPREMIUM oppnår effektiv separasjon av olje fra kondensat ved å lede kondensatet gjennom forskjellige separasjonstrinn.
Når kondensat strømmer inn i SEPREMIUM, filtreres oljen ut gjennom ulike filtreringselementer.

Oljeadsorberingselementene kombinerer ulike typer adsorpsjonsteknologier for å oppnå mindre enn 10 ppm oljerester i utløpet.

SEPREMIUM 2 har en holderbraketten (leveres som standard). Vedlikeholdet innebærer å koble til innløp og utløp, fjerne separatoren og plassere den nye enheten i holderbraketten.

Det er ingen separate elementer, og derfor er service en rask og fremfor alt en ren prosess.

Kontakt oss for mer informasjon

Du kan alltid nå oss på 67 13 69 80 og sales@granzow.no