SPS-Serie

0,4 -10 m3/min


De nye kjøletørkerne fra Granzow er utviklet for å redusere påvirkningen på miljøet. Med et nytt kjølemedium R513A yter hele serien lave GWP-verdier, noe som sikrer for fremtiden.

Aggregatet har som tidligere en spesialutviklet varmevekslerpakke hvor luft/luft-delen er godt dimensjonert, noe som bidrar til lave trykkfall og mindre belastning på kjølekretsen.

Dette bidrar til lave kjølemediemengder og lav belastning på kjølekretsen.

Med en rustfri demister i varmeveksleren er det garantert god separasjon av kondensatet fra luften før det går ut i systemet.

  • Lav GWP-verdi med R513A
  • Lavt trykkfall
  • Markedsledende energieffektivitet
  • Mulighet for utvidet garanti 5 år
  • Digitalt display med alarmutgang

Kontakt oss for mer informasjon

Du kan alltid nå oss på 67 13 69 80 og sales@granzow.no

Last ned dokumenter

Kjøletørker