Adsorpsjonstørke

I vårt brede utvalg av adsorpsjonstørkere har vi løsninger for tørking av trykkluften for ulike bruksområder. Fra våre hybridtørkere får du en god

løsning der du kun trenger lave duggpunkter i enkelte tider av året.Andre adsorpsjonstørkere er utviklet for ulike bruksområder som f.eks. mat og

legemidler. Alle adsorpsjonstørkere er utstyrt med smart kontroll for å skape den beste løsningen til lavest mulig driftskostnad.

Hvorfor trenger du å tørke trykkluften?

Trykkluft er en sikker og pålitelig energikilde som brukes overalt i industrien. I motsetning til andre energikilder skapes trykkluft på stedet og gir

derfor brukerne total kontroll over bruk og luftkvalitet. I alle trykkluftsystemer er det urenheter som må fjernes i ulik grad for å skape den kvaliteten

som trengs for brukerens applikasjon.

Tørkingen av trykkluften er en viktig del av trykkluftsystemet da det oppstår mye fukt/kondensat i produksjonen av trykkluft.

Hvordan blir jeg kvitt kondensatet/fuktigheten fra trykkluften:

For å bli kvitt all kondens må du tørke luften. Den vanligste produktene som brukes til å tørke luften er kjøletørkere og adsorpsjonstørker. Med en

kjøletørker kommer du ned til et trykkduggpunkt på ca +3°C som er tilstrekkelig i mange bransjer.

Når trengs en adsorpsjonstørker?

Det finnes imidlertid applikasjoner som krever et lavere trykkduggpunkt, hvor man da bør tørke trykkluften med en adsorpsjonstørker. Det er for eksempel:

• Når trykkluftledninger går utendørs.

• Hvis du har sensitive maskiner som må beskyttes.

• I applikasjoner hvor mikrobiologisk vekst ikke er ønsket.

Vi har adsorpsjonstørkere fra Parker Hiross

Hva er duggpunkt?

Luftens duggpunkt er temperaturen som fuktighetsinnholdet i luften begynner ved kondensere til vanndråper. Luftens evne til å transportere fuktighet er avhengig av to parametere:

Trykk (høyere trykk = mindre fuktighet)

Temperatur (høyere temperatur = mer fuktighet)

1m³ luft kan ved atmosfærisk trykk (1 bar) inneholde maksimalt 17,3g vanndamp ved en temperatur på +20°C.

Hvis volumet av denne m³ halveres, dvs. trykket dobles, kan bare halvparten så mye damp bindes. Resten faller ut som fritt vann.

Ved 7 bar er det bare 2,16 g igjen (17,3 g/8 bar(a)). Som standard leverer en av våre adsorpsjonstørker et trykkduggpunkt på -40°C.

Det som menes med et trykkduggpunkt på -40°C er at ved denne temperaturen kan luften holde på en viss mengde vann, i dette tilfellet (-40°C) 0,117g/m³.					

Adsorpsjonstørke

I vårt brede utvalg av adsorpsjonstørkere har vi løsninger for tørking av trykkluften for ulike bruksområder. Fra våre hybridtørkere får du en god

løsning der du kun trenger lave duggpunkter i enkelte tider av året.Andre adsorpsjonstørkere er utviklet for ulike bruksområder som f.eks. mat og

legemidler. Alle adsorpsjonstørkere er utstyrt med smart kontroll for å skape den beste løsningen til lavest mulig driftskostnad.

Hvorfor trenger du å tørke trykkluften?

Trykkluft er en sikker og pålitelig energikilde som brukes overalt i industrien. I motsetning til andre energikilder skapes trykkluft på stedet og gir

derfor brukerne total kontroll over bruk og luftkvalitet. I alle trykkluftsystemer er det urenheter som må fjernes i ulik grad for å skape den kvaliteten

som trengs for brukerens applikasjon.

Tørkingen av trykkluften er en viktig del av trykkluftsystemet da det oppstår mye fukt/kondensat i produksjonen av trykkluft.

Hvordan blir jeg kvitt kondensatet/fuktigheten fra trykkluften:

For å bli kvitt all kondens må du tørke luften. Den vanligste produktene som brukes til å tørke luften er kjøletørkere og adsorpsjonstørker. Med en

kjøletørker kommer du ned til et trykkduggpunkt på ca +3°C som er tilstrekkelig i mange bransjer.

Når trengs en adsorpsjonstørker?

Det finnes imidlertid applikasjoner som krever et lavere trykkduggpunkt, hvor man da bør tørke trykkluften med en adsorpsjonstørker. Det er for eksempel:

• Når trykkluftledninger går utendørs.

• Hvis du har sensitive maskiner som må beskyttes.

• I applikasjoner hvor mikrobiologisk vekst ikke er ønsket.

Vi har adsorpsjonstørkere fra Parker Hiross

Hva er duggpunkt?

Luftens duggpunkt er temperaturen som fuktighetsinnholdet i luften begynner ved kondensere til vanndråper. Luftens evne til å transportere fuktighet er avhengig av to parametere:

Trykk (høyere trykk = mindre fuktighet)

Temperatur (høyere temperatur = mer fuktighet)

1m³ luft kan ved atmosfærisk trykk (1 bar) inneholde maksimalt 17,3g vanndamp ved en temperatur på +20°C.

Hvis volumet av denne m³ halveres, dvs. trykket dobles, kan bare halvparten så mye damp bindes. Resten faller ut som fritt vann.

Ved 7 bar er det bare 2,16 g igjen (17,3 g/8 bar(a)). Som standard leverer en av våre adsorpsjonstørker et trykkduggpunkt på -40°C.

Det som menes med et trykkduggpunkt på -40°C er at ved denne temperaturen kan luften holde på en viss mengde vann, i dette tilfellet (-40°C) 0,117g/m³.