Chillers/Vannkjølere

I mange bransjer brukes vann til kjøling av ulike prosesser. Etter prosessen blir vannet ofte tømt i avløpet.

Det er en unødvendig dyr og ressurskrevende sløsing av den begrensede tilgangen som vann faktisk utgjør.

Med et lukket kjølesystem hvor returvannet kjøles med våre Hyperchillere, kan store besparelser gjøres.

Dels fordi vannforbruket er helt eliminert og dels fordi den avkjølte energien muligens kan brukes i en annen del av produksjonsprosessen.

Chillers/Vannkjølere

I mange bransjer brukes vann til kjøling av ulike prosesser. Etter prosessen blir vannet ofte tømt i avløpet.

Det er en unødvendig dyr og ressurskrevende sløsing av den begrensede tilgangen som vann faktisk utgjør.

Med et lukket kjølesystem hvor returvannet kjøles med våre Hyperchillere, kan store besparelser gjøres.

Dels fordi vannforbruket er helt eliminert og dels fordi den avkjølte energien muligens kan brukes i en annen del av produksjonsprosessen.