Kjøletørker

Markedsledende kjøletørkere for trykkluft fra Granzow.

De nye kjøletørkerseriene SPS og PSE kommer med det nye kjølemediet R513A med lav klimapåvirkning. Samtidig er enheten utviklet for lavt trykkfall og markedsledende energiforbruk.

Bruk en kjøletørker for å fjerne uønsket fuktighet i trykkluften

Problemer og kostnader knyttet til fukt i trykkluftsystemer er godt kjent i bransjen. For generelle bruksområder er kjøletørkere for kompressorer fortsatt den mest populære metoden å bruke for å fjerne uønsket fuktighet i trykkluften.

En kjøletørker fjerner vanndampen ved å kjøle ned luften slik at det dannes kondens og fjernes (ved trykkduggpunktet). I normale applikasjoner hvor en kjøletørker er installert, er trykkduggpunktet +3°C, +7°C eller +10°C.

Kjøletørkere anbefales for eksempel dersom trykkluften skal brukes til håndverktøy eller lignende. Hvis trykkluften kommer i kontakt med mat, eller hvis omgivelsestemperaturen til trykkluften er lavere enn de ovennevnte temperaturene, trengs en adsorpsjonstørker som ytterligere senker trykkduggpunktet. Les mer om adsorpsjonstørker her!

En stor betydning i dagens industri er miljøpåvirkningen fra ulike produkter. Våre kjøletørkere fra SPS- og PSE-serien kommer med det nye kuldemediet R513A, som har en svært lav GWP-verdi.

PSE-serien har et innebygd energisparesystem som standard. SPS-serien er 15-30 % mer energieffektiv enn konkurrerende løsninger takket være den spesialutviklede varmevekslerpakken.

  • +3°C Tryggdugpunkt
  • R513A kjølemedium med lav GWP verdi
  • Lavt trykkfall
  • Markedsledene energiforbruk
  • Lavmiljøpåvirkning

Kjøletørker

Markedsledende kjøletørkere for trykkluft fra Granzow.

De nye kjøletørkerseriene SPS og PSE kommer med det nye kjølemediet R513A med lav klimapåvirkning. Samtidig er enheten utviklet for lavt trykkfall og markedsledende energiforbruk.

Bruk en kjøletørker for å fjerne uønsket fuktighet i trykkluften

Problemer og kostnader knyttet til fukt i trykkluftsystemer er godt kjent i bransjen. For generelle bruksområder er kjøletørkere for kompressorer fortsatt den mest populære metoden å bruke for å fjerne uønsket fuktighet i trykkluften.

En kjøletørker fjerner vanndampen ved å kjøle ned luften slik at det dannes kondens og fjernes (ved trykkduggpunktet). I normale applikasjoner hvor en kjøletørker er installert, er trykkduggpunktet +3°C, +7°C eller +10°C.

Kjøletørkere anbefales for eksempel dersom trykkluften skal brukes til håndverktøy eller lignende. Hvis trykkluften kommer i kontakt med mat, eller hvis omgivelsestemperaturen til trykkluften er lavere enn de ovennevnte temperaturene, trengs en adsorpsjonstørker som ytterligere senker trykkduggpunktet. Les mer om adsorpsjonstørker her!

En stor betydning i dagens industri er miljøpåvirkningen fra ulike produkter. Våre kjøletørkere fra SPS- og PSE-serien kommer med det nye kuldemediet R513A, som har en svært lav GWP-verdi.

PSE-serien har et innebygd energisparesystem som standard. SPS-serien er 15-30 % mer energieffektiv enn konkurrerende løsninger takket være den spesialutviklede varmevekslerpakken.

  • +3°C Tryggdugpunkt
  • R513A kjølemedium med lav GWP verdi
  • Lavt trykkfall
  • Markedsledene energiforbruk
  • Lavmiljøpåvirkning