Kondensatbehandling

Olje og vann separatorer sørger for at kondensatet fra kompressor og etterbehandlingsutstyret blir behandlet på rett måte.

Denne skiller ut olje og vann som gjør at kondensatvannet kan ledes rett ut i sluk uten at det vil være noe forurensinger tilstede.

Kondensatbehandling

Olje og vann separatorer sørger for at kondensatet fra kompressor og etterbehandlingsutstyret blir behandlet på rett måte.

Denne skiller ut olje og vann som gjør at kondensatvannet kan ledes rett ut i sluk uten at det vil være noe forurensinger tilstede.