Miljø og sikkerhet for kompressoranlegg

Trykkluft inneholder store mengder fuktighet. Hvis kompressoren som brukes er av den oljesmurte typen, tilføres også olje til trykkluften. Mesteparten av denne oljen separeres bort i kompressoren før den kommer ut på nettet.

Les mer i informasjonsbrosjyren fra Maskingrosistenes Forening på denne siden.