System-analyse

Ved en systemanalyse kobler vi opp loggeutstyr og kontrollerer tilstanden på ditt trykkluftsystem. Når datainnsamlingen er ferdig, analyserer vi de faktiske målte data og legger frem en komplett og utfyllende rapport. Denne går vi igjennom med kunden og ser blant annet på:

  • Har anlegget riktig trykk?
  • Er leveringsmengden til kompressoren tilpasset forbruket?
  • Har anlegget en god energiøkonomisk styring?
  • Kan det lønne seg å se på enøk–løsninger?
  • Har trykkluften den kvaliteten den bør ha for din virksomhet?
  • Troverdighet er viktig i en slik sammenheng. Med Granzow AS som partner kan du være sikker på at du som kunde får de riktige anbefalingene og riktig produkt.

Kvalitetskontroll/analyse av pusteluft

Kvaliteten på pusteluft er en sikkerhetsrisiko for dykkere/røykdykkere. Grenseverdiene for bi-bestanddeler i pusteluft må analyseres regelmessig. Standarden DIN EN 12021-2014 regulerer grenseverdiene for pusteluften fra fylleanlegg og trykkluftbeholdere. Det som analyseres er CO, CO2, H2O, Olje og O2.

CO: Det skal normalt ikke være CO i luften. CO kan komme i systemet hvis kompressoren suger inn eksos, eller at det er en feil på kompressoren som gjør at luften blir så varm at oljen forbrenner.

CO2: 300-400 ppm CO2 finnes naturlig i omgivelsesluft og vil selvfølgelig vises på testen. Ekstra CO2 forurensing kommer i utgangspunktet inn på samme måte som CO, men kan også hope seg opp i filterhuset hvis kompressoranlegg står over dager uten å være i bruk.

H2O: Vann i luften tyder på en av følgende: Filteret har stått for lenge, gammelt filtersystem som ikke oppfyller dagens krav eller dreneringssystemet fungerer ikke godt nok. Det er viktig å vaske mellom-filter/vannutskillerne innvendig med rengjøringsmiddel regelmessig. Kontroller også om det blir tappet kondens ofte nok.

OLJE: Olje i luften kan tyde på at filteret er overmettet og slipper igjennom oljerester, dreneringssystemet fungerer ikke godt nok eller slitasje i høytrykkssylinderen.

O2: For lite Oksygen i luften tyder på for høy temperatur i kompressoren slik at olje forbrenner.

Dette er bare en liten oversikt med de vanligste feilene. Det finnes også mange andre grunner til dårlig luftkvalitet.

Vi kan utføre lufttesten for dere og sikre at luften er i.h.h.t. EN 12021-2014
Finner vi avvik i luftanalysen tar vi kontakt for sammen å finne feilen.